Informacja dotycząca mostu obrotowego

Na taki obrazek będzie trzeba jeszcze trochę poczekać. Jak powszechnie wiadomo most od kilku tygodni jest uszkodzony, dlatego droga wodna jest całkowicie zamknięta.
W związku z uszkodzeniem tej wrażliwej konstrukcji w czerwcu br. zleciliśmy wykonanie ekspertyzy, która wyjaśni przyczyny awarii mostu. W ekspertyzie znajdzie się m.in ocena aktualnego stanu technicznego, oszacowanie trwałości, ocena przydatności eksploatacyjnej, ustalenie zasad utrzymania i co najważniejsze wpływ prowadzonych robót budowlanych wzdłuż kanału na konstrukcję mostu. Do końca tego miesiąca powinniśmy otrzymać ten dokument i po jego analizie zdecydujemy co dalej.

 

Źródło informacji: https://www.facebook.com/masieronski