Informacja dotycząca obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Giżycku

Starostwo Powiatowe w Giżycku pracuje w godzinach:
    w poniedziałek         – od   8:00 do 16:00
    od wtorku do piątku  – od   7:30 do 15:30
Wydział Komunikacji  od poniedziałku do piątku – od   8:00 do 14:30
Wydział Budownictwa
    poniedziałek:  od 10:30 do 16:00
    wtorek, czwartek: od 8:30 do 15:30
    środa, piątek:  od 10:30 do 15:30
Od dnia 10 maja 2021 r. obsługa interesantów może odbywać się bezpośrednio.
W Wydziale Komunikacji bezpośrednia obsługa (bez konieczności telefonicznego umówienia wizyty) od 19 maja 2021 r.
W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności bezpośrednia obsługa od 17 maja 2021 r.
Niemniej zaleca się załatwianie wszystkich spraw drogą elektroniczną za pośrednictwem:
 1. platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl; Adresy skrzynek podawczych Starostwa na portalu ePUAP to:
  1. /SPGizycko/SkrytkaESP
  2. /SPGizycko/skrytka
 2. portalu  www.cyfrowe-mazury.pl;
 3. platformy www.obywatel.gov.pl.
lub po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Starostwie.
Kasa Starostwa Powiatowego w Giżycku jest zamknięta do odwołania.
Wszelkie płatności mogą być dokonywane przelewem bez ponoszenia dodatkowych opłat (wpłata bez prowizji) – w Oddziale Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku, ul. Gen. J. Zajączka na następujące rachunki bankowe:
 1. 62 9343 0005 0013 0101 2000 0010 – Starostwo Powiatowe – rachunek dochodów: opłaty komunikacyjne (wydanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego itp.); wydanie karty wędkarskiej; dzierżawa mienia, udostępnienie informacji publicznej; opłaty geodezyjne (na przykład wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków);
 2. 49 9343 0005 0013 0101 2000 0050  – Starostwo Powiatowe – sumy depozytowe: opłaty ewidencyjne, zaliczki na operaty szacunkowe;
 3. 09 9343 0005 0013 0130 2000 0070 – Powiat Giżycki – dochody Skarbu Państwa  (wieczyste użytkowanie) oraz od 1 września 2020 r. wpłaty związane z procedurą wydania karty parkingowej;
 4. 64 1240 5787 1111 0010 5856 4306opłata skarbowa (rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Giżycku, Bank PEKAO S.A.)
W Wydziale Komunikacji i Wydziale Geodezji można dokonywać wpłat gotówkowych również za pośrednictwem terminali płatniczych.
Sekretariat
tel. 87 428 59 58 wew. 20, e-mail: sekretariat@gizycko.starostwo.gov.pl
Sekretarz Powiatu
tel. 87 428 59 58 wew. 31,
Skarbnik Powiatu
tel. 87 428 59 58 wew. 56,
Wydział Komunikacji
tel. 87 428 59 58 wew. 50,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 87 428 59 58 wew. 52,
Wydział Budownictwa
tel. 87 428 13 38, wew. 42, 43,
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
tel. 87 429 17 57, 87 429 18 39,
Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
tel. 87 428 59 58 wew. 54, 26,
Wydział Spraw Obywatelskich
tel. 87 428 59 58 wew. 37, 59,
Wydział Organizacyjny
tel. 87 428 59 58 wew. 24,
Biuro Rady Powiatu
tel. 87 428 59 58 wew. 25,
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 690 620 407; (87) 428 38 79