Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku


Z dniem 1 stycznia 2012 roku zadania dotychczas wykonywane przez  stanowisko ds. obsługi PFRON w Starostwie Powiatowym w Giżycku realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11–500 Giżycko, tel. (87) 429-10-89.

 

Szanowni Państwo!

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2012 roku zadania dotychczas wykonywane przez stanowisko ds. obsługi PFRON w Starostwie Powiatowym w Giżycku realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku, ul. Smętka 5, 11–500 Giżycko, tel. (87) 429-10-89.
Zmiana ta ma na celu dostosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), to jest do art. 35a ust. 2.
Wszystkie informacje będą przekazywane Państwu na naszej stronie internetowej www.pcpr-gizycko.lo.pl po otrzymaniu szczegółowych informacji z oddziału PFRON w Olsztynie w momencie uruchomienia programów pomocowych dla osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie możliwe będą do pobrania wnioski dotyczące poszczególnych form wsparcia po ich opracowaniu przez PFRON.
Ponadto informuję, że każda osoba zainteresowana tą tematyką będzie mogła osobiście uzyskać informacje w naszej jednostce na w/w tematy w pok. Nr 1 u Pani Małgorzaty Świdzińskiej lub telefonicznie pod numerem 87 429-10-89.

Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Piestrzyński

Dyrektor PCPR w Giżycku