Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku informuje, iż w roku szkolnym 2019/2020 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są:

14 października 2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej, akademia, pasowanie na ucznia

2 stycznia 2020 r.

3 stycznia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

W wyżej wymienionych dniach istnieje możliwość udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, jednak zainteresowane osoby proszone są o dostarczenie stosownego wniosku z tygodniowym wyprzedzeniem do sekretariatu Ośrodka.