Informacja o pracy szkół i placówek edukacyjnych

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych informuje, iż w związku z wprowadzonymi przez rząd obostrzeniami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju, od poniedziałku do 8 listopada szkoły średnie pracują w formie zdalnej. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczniowie klas VII i VIII oraz Szkoły Branżowej uczą się także w formie zdalnej, natomiast wczesne wspomaganie rozwoju, przedszkole, uczniowie klas I-VI oraz zespoły edukacyjnie uczą się tak jak dotychczas w szkole. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii pracuje tak jak dotychczas. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz ze Szkołą Policealną im. H. Chrzanowskiej część zajęć odbywa w formie zdalnej, natomiast zajęcia praktyczne w pracowniach w budynku szkoły. Szczegółowe informacje o pracy poszczególnych szkół uzyskać można w sekretariatach szkół.