Informacja o projekcie „Przedsiębiorca dla uczniów – uczniowie dla przedsiębiorcy”

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOSTRZEWA spółka komandytowa w partnerstwie z Powiatem Giżyckim realizuje projekt: „Przedsiębiorca dla uczniów – uczniowie dla przedsiębiorcy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027.

Czas trwania projektu: od 15.03.2024 r. do 31.08.2025 r.
Wartość projektu 843 872,50 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich 759 030,00 zł

W ramach projektu będą realizowane zadania:

  • Organizacja staży 68 uczennic/uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, technik ekonomista, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik reklamy, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Organizacja kursu spawania metodą MAG i TIG dla 58 uczennic/uczniów szkół partnerskich.
  • Zwiększenie kompetencji kluczowych 126 uczennic/uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku oraz uczniów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu uczestniczących w projekcie
  • Organizacja szkolenia 40 nauczycielek/nauczycieli Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku oraz Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska z zakresu edukacji włączającej
  • Organizacja 1 godzinnych konsultacji indywidualnych dla 126 uczennic/uczniów wspieranych w projekcie (stażystów i uczestników szkolenia) z doradcą zawodowym. Konstrukcja planu rozwoju osobistego ucznia.
  • Organizacja sobotniej wycieczki 126 uczennic/uczniów do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  • Zorganizowanie z udziałem 126 uczennic/uczniów (stażystów i uczestników szkoleń) dwóch wydarzeń kulturalnych na rzecz załogi Przedsiębiorstwa Kostrzewa.