Informacja o wolnych miejscach do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych

Na podstawie informacji uzyskanej od dyrektorów poszczególnych placówek, po przeprowadzonym naborze elektronicznym do szkół ponadpodstawowych Powiatu Giżyckiego informujemy, iż następujące szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami:

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23 w następujących zawodach:
– technik architektury krajobrazu – 5 miejsc;
– technik agrobiznesu – 2 miejsca;
– technik reklamy – 1 miejsce.

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w następujących zawodach:
– technik hotelarstwa – 5 miejsc;
– technik żywienia i usług gastronomicznych – 3 miejsca.

I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku przy ul. Traugutta 1:
– profil ogólny – 6 miejsc.

II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizewiusza w Giżycku przy ul. Sikorskiego 3:
– klasy integracyjne – 8 miejsc;
– klasa medyczna – 2 miejsca;
– klasa mistrzostwa sportowego – 5 miejsc;
– klasa matematyczna – 3 miejsca.

Zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych, którzy w wyniku przeprowadzonego naboru elektronicznego 2023 nie zostali nigdzie zakwalifikowani, zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do w/w szkół ponadpodstawowych.