Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

Na podstawie informacji uzyskanej od dyrektorów poszczególnych placówek, po przeprowadzonym naborze elektronicznym do szkół ponadpodstawowych Powiatu Giżyckiego informujemy, że następujące szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami:

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 23 w następujących zawodach:
– technik architektury krajobrazu – 6 miejsc;
– technik robót wykończeniowych w budownictwie – 4 miejsca;
– technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 7 miejsc.

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 w następujących zawodach:
– technik hotelarstwa – 1 miejsce.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku przy ul. Tadeusza Kościuszki 16:
– klasa wielozawodowa – 25 miejsc.

Zainteresowanych absolwentów szkół podstawowych, którzy w wyniku przeprowadzonego Naboru elektronicznego 2022 nie zostali nigdzie zakwalifikowani, zapraszamy do składania wniosków o przyjęcie do w/w szkół ponadpodstawowych.