Informacja o wolnych miejscach w szkołach średnich dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki

Informacja o wolnych miejscach w szkołach średnich dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki

I Licem Ogólnokształcące
I B politechniczna ( rozszerzenia: matematyka – fizyka – geografia ) – 2 miejsca
I C (rozszerzenia: biologia-chemia- matematyka) – 7 miejsc
I D (rozszerzenia: biologia-chemia- matematyka) – 10 miejsc

II Licem Ogólnokształcące
I B prawno- humanistyczna ( rozszerzenia: polski – historia – wiedza o społeczeństwie) – 3 miejsca
I C medyczno- społeczna ( rozszerzenia: biologia – chemia) – 1 miejsce
I E mistrzostwa sportowego – 7 miejsc

Zespół Szkół Zawodowych
Technik żywienia i usług gastronomicznych – 2 miejsca
Technik hotelarstwa – 1 miejsce
Szkoła Branżowa – 19 miejsc

Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych
Technik ekonomista – 4 miejsca