Informacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku

Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Giżycku zapraszają do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku, działająca w strukturach PORE, oferuje dzieciom i młodzieży wsparcie pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne oraz usługi w zakresie doradztwa zawodowego

godziny pracy poradni