INFORMACJA STAROSTY GIŻYCKIEGO W SPRAWIE AKTUALNEJ SYTUACJI W „SZPITALU GIŻYCKIM” SP. Z O.O. z dnia 04.04.2016

uwaga

W marcu 2015 r. mając poważne zarzuty do sposobu wykonywania zadań przez  Grupę Nowy Szpital (GNS) ze Szczecina, pełniącą funkcję zarządzającego w Szpitalu Giżyckim, postanowiliśmy tę umowę rozwiązać. W konsekwencji GNS wystąpiła do Sądu w Szczecinie o ustanowienie zarządu przymusowego nad naszą spółką.  W maju ub. roku, na mocy postanowienia sądu, na zarządcę przymusowego powołana została Elżbieta Bartniczak – z listy syndyków szczecińskiego sądu.

            Pani Bartniczak od samego początku sprawowania swej funkcji postanowiła pozbawić właściciela Szpitala – Powiat Giżycki, dostępu do informacji o sytuacji w szpitalu, jego kondycji finansowej, o problemach z jakimi boryka się placówka. Odmawiała również udziału w posiedzeniach organów spółki i Powiatu.

            Pani Zarządca, jako osoba nie posiadająca żadnego doświadczenia w prowadzeniu jednostek służby zdrowia, będąca według relacji lekarzy szpitala giżyckiego, pod dużym wpływem zastępcy ds. lecznictwa Izabeli Walasek, podjęła szereg niekorzystnych dla funkcjonowania szpitala decyzji. Pod koniec ubiegłego roku wypowiedziała umowę dwójce dobrze zapowiadającym się lekarzom rezydentom na oddziale urazowo-ortopedycznym (płace rezydentów pokrywa Minister Zdrowia), drastycznie podniosła ceny usług świadczonych innym podmiotom leczniczym, pozbawiając w ten sposób szpital znacznych dochodów, z powodu rezygnacji podmiotów z tychże usług.

            Największym jej błędem, mającym wpływ na obecną sytuację, było wypowiedzenie warunków kontraktu dr Franciszkowi Szwabowiczowi, koordynatorowi pododdziału noworodkowego. Ta decyzja spowodowała pozbawienie szpitala możliwości przyjmowania porodów, jak również lekarze oddziału dziecięcego odmówili wykonywania dyżurów na pododdziale noworodkowym. W efekcie nastąpiła groźba zawieszenia możliwości świadczenia przez Szpital usług przyjmowania porodów. Moje wielokrotne próby nawiązania kontaktu, uzyskania jakiejkolwiek informacji czy wsparcia bieżących działań szpitala spotykały się z całkowitą ignorancją i odmową ze strony zarządcy przymusowego. W tej sytuacji o możliwości popełnienia przestępstwa działania na szkodę szpitala przez Panią Elżbietę Bartniczak powiadomiłem Prokuraturę Okręgową, która wszczęła postępowanie w tej sprawie.

            Od 3 tygodni funkcję zarządcy przymusowego pełni Jerzy Bogacz z listy syndyków Olsztyńskiego Sądu Okręgowego, z którym współpraca jak dotychczas układa się dobrze. Pani Izabela Walasek  przestała pełnić funkcję zastępcy ds. lecznictwa.

            Z nowym kierownictwem od pierwszych chwil czynimy wszystko, w celu zatrudnienia w naszym szpitalu neonatologa lub pediatry na stanowisko koordynatora pododdziału noworodkowego, aby umożliwić ponownie przyjmowanie porodów w naszym szpitalu. Przeprowadziliśmy kilka rozmów z dr Szwabowiczem, który jednak zdecydowanie odmówił powrotu do szpitala. W dniu dzisiejszym (tj. poniedziałek 04.04.2016) spotykam się z lekarzami oddziałów dziecięcego i ginekologiczno-położniczego w celu wypracowania szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu w pododdziale noworodków. Jutro wyjeżdżamy do naszego przygranicznego partnera na Litwie, do Alytusa. Spotykamy się tam z kadrą i lekarzami miejscowego szpitala, aby rozmawiać o wspólnych projektach zakupów sprzętu do szpitali oraz w poszukiwaniu lekarzy do pracy w giżyckiej placówce. Specjalistów z różnych dziedzin medycyny poszukujemy oczywiście na terenie kraju. Zabiegamy również w sądzie o ostateczne zniesienie zarządu przymusowego i bezpośrednie przejęcie pełnego nadzoru nad giżyckim szpitalem. Regularnie spotykam się również z zespołem doradczym ds. szpitala giżyckiego, w którym zajmujemy się problemami związanymi ze szpitalem i jego zarządzaniem.

            Choć nie mieliśmy żadnego wpływu na podjęte decyzje przez ówczesnego zarządcę za wszelkie obawy i niepokoje potencjalnych pacjentów naszego szpitala gorąco przepraszam.

                                                                                                    Starosta Giżycki

                                                                                                  Wacław Strażewicz