Informacja w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Informujemy, iż na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązuje Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 października 2013 roku w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych. Zgodnie z treścią rozporządzenia na terenie całego województwa wprowadzony jest zakaz używania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych (na których nabywanie, przechowywanie i używanie nie jest wymagane pozwolenie) w miejscach lub obiektach publicznych.

 

Zakaz nie obowiązuje:

  1. w dniach 31 grudnia i 1 stycznia oraz 13 i 14 stycznia,
  2. podczas imprez okolicznościowych, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, co najmniej 48 godzin przed planowanym użyciem wyrobów pirotechnicznych, właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściwych miejscowo komendanta Policji i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Kto narusza zakaz podlega karze grzywny.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów pirotechnicznych wykonywanych przez podmioty zawodowo trudniące się tego rodzaju działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów.

 

Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 21 października 2013 r.   [POBIERZ]