Informacja z otwarcia wystawy

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „Nie jesteśmy żadną bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich.  5. Wileńska Brygada Armii Krajowej na Pomorzu” przygotowanej  przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej  Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

Wykład inauguracyjny pod tytułem Mjr Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka” wygłosił Pan Piotr Łapiński z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku. Prelekcja dotyczyła działalności niepodległościowej „ Łupaszki” oraz losów 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

W prezentowanym wykładzie przedstawiciel IPN zwrócił uwagę na kolejne istotne etapy życia mjr. Zygmunta Szendzielarza. Przedstawił jego  dzieciństwo i młodość,  początkową działalność w konspiracji w ramach ZWZ-AK,  zaangażowanie  w działaniach  w 5. Wileńskiej Brygadzie AK.  Przybliżył okoliczności aresztowania, więzienia oraz  śmierci majora, jak również ekshumacji, identyfikacji i uroczystości  pogrzebu państwowego. Na zakończenie zaprezentowany został film dokumentalny „Pomorski rajd majora „Łupaszki”.

W otwarciu wystawy udział wzięli nauczyciele i uczniowie ZSKŚiA, nauczyciele innych szkół oraz mieszkańcy Giżycka zainteresowani tematyką wykładu.

Koordynator d/s IPN w Giżycku – mgr Andrzej Arian

Źródło informacji: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku