Informacja z posiedzenia Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

12 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego. Przedmiotem posiedzenia było zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018. Rada przyjęła katalog dokumentów planowanych przez Powiat Giżycki do konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Giżyckiego w 2019 r. oraz ramowy plan pracy Rady na 2019 r. Ponadto Rada wydała opinię popierającą petycję w sprawie zaprzestania wycinki Lasu Miejskiego oraz opinię w sprawie propozycji przekazania środków finansowych pozostałych po przeprowadzonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2019, na wsparcie zawodników Giżyckiej Grupy Regatowej, którzy wywalczyli prawo startu w Mistrzostwach Świata w klasie Optimist, które odbędą się przy odległej karaibskiej wyspie Antigua w dniach 6-16 lipca 2019 r.