Informacja z realizacji projektu

W ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” zakończono termomodernizację budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku. Roboty budowlane obejmowały:

  1. Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz.
  2. Docieplenie stropu.
  3. Wymianę stolarki okiennej (dopasowana do istniejącego układu ze szprosami).
  4. Wymianę instalacji grzewczej na dostosowaną do nowych parametrów cieplnych budynku  z grzejnikami z zaworami termostatycznymi i siłownikiem sterowanym przy pomocy regulatora programowalnego. W budynku wydzielono 8 stref grzewczych, w których może być inny cykl temperatury w funkcji czasu. Każda ze stref może mieć przypisany swój indywidualny tryb pracy (stała temperatura, ograniczenie czasu lub 6 różnych harmonogramów pracy).
  5. Modernizację ciepłej wody użytkowej poprzez zastąpienie istniejącego podgrzewacza wody pompą cieplną.
  6. Remont elewacji budynku.

Dziękujemy pracownikom i uczniom II Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Policealnej za wyrozumiałość i trudy związane z trwającymi robotami budowlanymi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji, a przede wszystkim Wykonawcy Usługi Dźwigowe i Ogólnobudowlane Dariusz Raubo, który wykonał prace pół roku przed terminem!!!

 

Realizator projektu: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku