Informacja z realizacji zadania

Od dnia 16 września 2019 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizuje zadanie pt. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” współfinansowane przez Powiat Giżycki w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Główny cel zadania: Objęcie rehabilitacją ruchową 10 dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego.

Cele szczegółowe:

  1. Zapobieganie występowaniu i/lub pogłębianiu się nieprawidłowości w rozwoju ruchowym dziecka.
  2. Poprawa ogólnego stanu zdrowia dziecka.
  3. Pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego.
  4. Systematyczne dążenie do poprawy jakości i komfortu życia dziecka.

Do dnia 08 listopada 2019 r. 10 najmłodszych mieszkańców naszego powiatu skorzystało z 19 wizyt u fizjoterapeutów.

Termin zakończenia zadania: 13 grudnia 2019 r.

 

Zadanie pt. „Diagnoza i rehabilitacja ruchowa dzieci zamieszkałych na terenie powiatu giżyckiego” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.