Informacja z realizacji zadania pt. „Sówki – mądre główki”

7 czerwca br. w ramach realizacji przez Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” zadania pt. „Sówki – mądre główki” odbyły się warsztaty edukacyjne dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem w domu. Zadanie jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

Warsztaty prowadziła pani Ewa Pikciun, nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta pedagogiczny. W warsztatach wzięło udział 6 rodziców/opiekunów wraz z dziećmi. Rodzice zapoznali się z metodami pracy z dzieckiem w domu oraz sprzętem, z którego korzystają dzieci podczas zajęć terapeutycznych. Dzieci bawiły się wraz z rodzicami/opiekunami m.in. w „łapanie raków” słomką do napojów, „łowienie rybek” spinaczami do bielizny, piłkami sensorycznymi z kolcami, chodziły po dyskach sensorycznych z różnymi fakturami, utrzymywały równowagę na podeście równoważnym, lepiły z masy plastycznej.

 

 

Zadanie pt. „Zdrowe dziecko to radosny przedszkolak” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.