Informacja z realizacji zadania publicznego

W 2018 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” współfinansowane przez Powiat Giżycki.

Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z wizyt/ konsultacji u lekarzy następujących specjalizacji:
– neurolog dziecięcy,
– lekarz rehabilitacji medycznej,
– psychiatrzy – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży oraz lekarz specjalista psychiatrii.

Ponadto uczestniczą w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

Od początku realizacji projektu, tj. 19.02 do 31.08.2018 r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji:
– lekarz neurolog – 103 wizyty / 91 osób,
– lekarz rehabilitacji medycznej – 140 wizyty / 95 osób,
– psychiatrzy – 99 wizyt / 58 osób,
– pedagog – 149 wizyt / 46 osób,
– fizjoterapeuta – 68 wizyt / 29 osób,
– logopeda – 85 wizyt / 45 osób,
– psycholog – 154 wizyty / 85 osób.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2018 r.

Zadanie pt. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Autor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku