Informacja z realizacji zadania publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z:
– specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
– wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
– rehabilitacji ruchowej.

Od początku realizacji projektu, tj. 01.02.2019 r. do 16.09.2019 r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji:
– lekarz rehabilitacji medycznej – 111 wizyt / 65 osób,
– psychiatrzy – 66 wizyt / 43 osoby,
– pedagog – 136 wizyt / 45 osób,
– fizjoterapeuta – 58 wizyt / 18 osób,
– logopeda – 135 wizyt / 65 osób,
– psycholog – 145 wizyt / 57 osób.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2019 r.

Zadanie pt. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Autor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku