Informacja z realizacji zadania publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z:
– specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarze specjaliści: psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
– wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej.

Od początku realizacji projektu, tj. 01.03.2020 r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji:
– lekarz rehabilitacji medycznej – 73 wizyty / 69 osób,
– lekarz psychiatra – 69 wizyt / 57 osób,
– pedagog specjalny – 108 wizyt / 24 osoby,
– fizjoterapeuta – 110 wizyt / 22 osoby,
– logopeda – 107 wizyt / 29 osób,
– psycholog – 154 wizyty / 26 osób.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

W okresie 01.03.2020 r. – 25.09.2020 r. z usług świadczonych w projekcie skorzystało 188 najmłodszych mieszkańców naszego Powiatu.

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2020 r.

 

Zadanie pt. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

 

Autor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku