Informacja z realizacji zadania publicznego

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Giżyckiego, już po raz kolejny realizuje zadanie pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin”.

Najmłodsi mieszkańcy naszego Powiatu korzystają z:

  • specjalistycznej opieki lekarskiej – lekarze specjaliści: psychiatrii oraz rehabilitacji medycznej,
  • wielospecjalistycznej terapii – logopedycznej, psychologicznej, pedagogicznej,
  • rehabilitacji ruchowej.

Od początku realizacji projektu, tj. od 15.02.2021 r. do 31.08.2021 r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji:

  • lekarz rehabilitacji medycznej – 81 wizyt (40 wizyt diagnostycznych oraz 41 wizyt monitorujących postępy w terapii), w których uczestniczyły 73 osoby,
  • lekarz psychiatra – 61 wizyt (37 wizyt diagnostycznych oraz 24 wizyty konsultacyjne), w których uczestniczyło 49 osób,
  • pedagog specjalny – 198 wizyt / 29 osób,
  • fizjoterapeuta – 67 wizyt /  30 osób,
  • logopeda – 101 wizyt / 41 osób,
  • psycholog – 125 wizyt / 39 osób.

W zależności od potrzeb i predyspozycji rozwojowych dzieci:

terapie logopedyczne obejmują m.in.: diagnozę logopedyczną, masaże logopedyczne, ćwiczenia artykulacyjne, słownikowe, stymulację mowy werbalnej, korekcję głosek nieprawidłowo realizowanych, ćwiczenia percepcji słuchowej, trening jedzenia, elementy metody werbo- tonalnej, elementy logorytmiki,

terapie pedagogiczne obejmują m.in.: diagnozę pedagogiczną, stymulację rozwoju poznawczego, ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczenie myślenia logicznego, wyciszanie zachowań trudnych, ćwiczenia i zabawy naśladowcze, zabawy tematyczne, trening umiejętności społecznych,

terapie psychologiczne obejmują m.in.: obserwację rozwoju psychoruchowego dziecka, wydłużanie czasu koncentracji uwagi, stymulację sfery emocjonalnej i poznawczej, rozmowy terapeutyczne, wyciszanie zachowań trudnych,

rehabilitacja ruchowa obejmuje m.in.: obserwację i ocenę rozwoju dziecka, masaż ręczny, ćwiczenia metodą NDT- Bobath, ćwiczenia metoda PNF.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

W okresie od 15.02.2021 r. do 31.08.2021 r. z usług świadczonych w projekcie skorzystało 213 najmłodszych mieszkańców naszego Powiatu.

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2021 r.

 

Zadanie pt. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.

 

Autor: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku