Informacja z realizacji zadania

DSC0413922 maja 2017 r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku rozpoczęło realizację zadania pn. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” współfinansowanego przez Powiat Giżycki. Najmłodsi mieszkańcy naszego powiatu korzystają z wizyt/konsultacji u lekarzy następujących specjalizacji:

  • neurologii dziecięcej,
  • rehabilitacji medycznej.

Ponadto uczestniczą w terapiach logopedycznych, psychologicznych, pedagogicznych oraz rehabilitacji ruchowej prowadzonych przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników PSONI Koło w Giżycku.

W okresie od 22.05.2017 r. do 31.08.2017 r. zrealizowano następującą liczbę wizyt/konsultacji:
– lekarz neurolog – 68 wizyt / 61 osób,
– lekarz rehabilitacji medycznej – 42 wizyty / 41 osób,
– pedagog – 89 wizyt / 31 osób,
– fizjoterapeuta – 76 wizyt / 32 osoby,
– logopeda – 49 wizyt / 37 osób,
– psycholog – 137 wizyt / 77 osób.

Prowadzone jest także poradnictwo specjalistyczne oraz instruktaże dla rodziców/opiekunów  w zakresie nauki metod pracy z dzieckiem i kontynuowania procesu terapeutycznego w warunkach domowych.

Termin zakończenia zadania: 15 grudnia 2017 r.

Powiat_PSONI-logo

Zadanie pt. „Kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodzin” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.