INFORMACJE SEKTORA PUBLICZBNEGO, INFORMACJE ŚRODOWISKOWE, TRANSPORTOWE I STATYSTYCZNE POWIATU GIŻYCKIEGO

 

INFORMACJE SEKTORA PUBLICZNEGO

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU GIŻYCKIEGO

PORTAL INFORMACYJNY POWIATU GIŻYCKIEGO

 

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE

KRÓTKO O POWIECIE

HISTORIA POWIATU GIŻYCKIEGO

OPIS FLAGI I HERBU POWIATU

STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

DANE Z ZAKRESU LEŚNICTWA WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

 

INFORMACJE TRANSPORTOWE

MAPA DRÓG ZAMIEJSKICH W POWIECIE GIŻYCKIM

MAPA DRÓG MIEJSKICH I POWIATOWYCH NA TERENIE GIŻYCKA

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE GIŻYCKIM

DANE O DROGACH, TRANSPORT WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

INWESTYCJE W TRANSPORCIE WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

 

INFORMACJE STATYSTYKI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE WSKAŹNIKÓW DEMOGRAFICZNYCH

POWIAT GIŻYCKI W LICZBACH 2017

POWIAT GIŻYCKI W LICZBACH

DANE STATYSTYCZNE, FINANSE POWIATU, INFRASTRUKTURA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA, DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE, RYNEK PRACY, ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY I SAMORZĄD TERYTORIALNY WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

 

INNE POMOCNE BAZY DANYCH:

DANE DOTYCZĄCE LUDNOŚCI WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH S

WYBRANE DANE O PODREGIONACH I POWIATACH – BAZA DANYCH XLS

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA-MIESZKANIA – WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

EDUKACJA I WYCHOWANIE WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA – BAZA DANYCH XLS

KULTURA, TURYSTYKA I SPORT – BAZA DANYCH XLS

RYNEK PRACY I WYNAGRODZENIA WOJ/POWIATY – BAZA DANYCH XLS

FINANSE PUBLICZNE WOJ/POWIATY/GMINY – BAZA DANYCH XLS