Informacje z działalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

mos-03Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to placówka gdzie przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku szkolnym, posiadające różne trudności. Jedni mają problemy z nauką, innym trudno zrozumieć treści przekazywane przez nauczyciela, a jeszcze inne nie radzą sobie ze swoimi uczuciami i emocjami. Każdy okazuje to w inny sposób, ale każdy też zasługuje na to, żeby otoczyć go opieką i dostosować dla niego metody i formy pracy socjoterapeutycznej, które pozwolą każdemu dziecku na prawidłowy rozwój.

Jedną z form socjoterapii jest biblioterapia. Mając na uwadze podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, placówka promuje upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. W placówce nie ma biblioteki, więc uczniowie aktywnie zaangażowali się w tworzenie plakatu i listu intencyjnego z prośbą o książki do biblioteki. Egzemplarzy przybywa, tak jak uczniom wiary w swoje możliwości. Książki są potrzebne do edukacji, rozwoju, a także do podejmowania rozmów na trudne tematy, o których często młodzież nie chce rozmawiać wprost.

mos-01mos-02Od października 2016 r. placówka wzięła udział w akcji „Grosz do grosza” w ramach programu „Dzwonek na obiad” realizowanego przez Fundację „Być bardziej”. Dane przedsięwzięcie aktywizuje młodzież poprzez tworzenie kreatywnych pomysłów na przeprowadzenie zbiórki pieniędzy i ewentualne wydarzenia towarzyszące. Głównym celem jest wsparcie i uwrażliwienie ludzi na potrzebę innych. Należy dokonać wszelkich działań, aby móc zaprzestać obojętności wobec osób potrzebujących.

mos-03mos-0420 października odbyło się spotkanie w Giżyckim Urzędzie Pracy pt. „Bądź autorem własnej kariery”. W ramach spotkania młodzież zwiedziła Giżycki Urząd Pracy i uczestniczyła w multimedialnej lekcji prowadzonej przez doradcę zawodowego.

mos-05 Upowszechnianie czytelnictwa jest jednym z tegorocznych priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej, w co z zaangażowaniem włączyli się wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku. Cykliczne zajęcia biblioterapeutyczne odbywają się w Giżyckiej Bibliotece Miejskiej.

mos-06mos-07 Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w MOS dnia 13.10.2016 r. Wychowankowie oprócz wzięcia udziału w uroczystości byli również zaangażowani w stworzenie kart okolicznościowych dla nauczycieli oraz gazetki widniejącej w szkole. Podczas prób do apelu oraz tworzenia prac plastycznych każdy z nich mógł się wykazać aktywnością.

mos-08mos-09W ramach wychowawczego projektu „Alternatywa” odbyło się spotkanie z Giżycką grupą ASG (AirSoftGun) GROT. Projekt ma na celu ukazanie wychowankom, że jest wiele pasji i zainteresowań, które są dobrą alternatywą do życia w uzależnieniach.

mos-10W październiku 2016 r. grupa ASG GROT uczyła młodzież jak w prosty sposób uratować komuś życie. W teorii omówiono kroki postępowania w takich sytuacjach, zaś w praktyce każdy miał możliwość przećwiczenia zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

mos-11mos-12Wypracowanie proekologicznej postawy wśród wychowanków jest jednym z celów programu profilaktyki w MOS. Świetną ku temu okazją było nawiązanie współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich i coroczny udział w akcji „Sprzątania Świata”.

mos-13W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu „BE-ACTIVE” młodzież aktywnie zaangażowana miała do dyspozycji ściankę wspinaczkową oraz możliwość skorzystania pełnego wyposażenia siłowni COS Giżycko.

mos-14W każdy wtorek, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku, wychowankowie MOS uczestniczą w zajęciach z Bocci, dzięki którym młodzież uczy się skupienia, cierpliwości oraz pracy w zespole.

mos-15Jedną z alternatyw spędzania czasu wolnego są warsztaty taneczne, dzięki którym wychowankowie mogą rozwijać swoje pasje i zamiłowanie do muzyki.

mos-161 października 2016 roku w ramach wdrażania do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz utrwalania zasad bezpieczeństwa na drogach publicznych, wychowankowie MOS wybrali się na rajd rowerowy po okolicznych miejscowościach. Wyprawa zakończyła się wspólnym ogniskiem integracyjnym na Krzyżu Św. Brunona.

mos-17mos-18W ramach integracji pokoleń, placówka od zeszłego roku nawiązała współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Giżycku. Młodzież zaangażowała się w prace porządkowe na terenie DPS, zaciekawiła się życiem i troskami osób starszych, w szczególności samotnością, słabościami oraz niepełnosprawnością.

mos-19mos-20mos-21mos-22
Wychowankowie MOS każde wtorkowe popołudnie spędzają na terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej. Pomoc seniorom daje im mnóstwo radości. Mogą rozwijać swoje zdolności manualne, jak również miło spędzić czas na pogawędkach ze starszymi osobami.

mos-23mos-24mos-25Żeglowanie jest znakomitą okazją do wdrażania dyscypliny, współpracy i konsekwentnej realizacji wyznaczonego celu, dlatego też podopieczni, z natury „zadaniowcy” świetnie odnaleźli się w tej dyscyplinie sportu.

mos-26W ramach integracji nowych wychowanków i wychowawców z ubiegłorocznymi, zostały zorganizowane otrzęsiny. Bieg ze związanymi nogami, wyławianie cukierka z bitej śmietany bez użycia rąk, strącanie balona wypełnionego mąką, zbieranie żołędzi w rękawicach bokserskich, były okazją do świetnej zabawy i kształtowania zasad zdrowej rywalizacji.

mos-27W październiku 2016 r. młodzież wzięła udział w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt.: „Pocztówka z wakacji”. Głównym celem konkursu było rozbudzenie wyobraźni młodych ludzi, pobudzenie ich do twórczości plastycznej oraz zainspirowania do samodzielnych poszukiwań i obserwacji.

mos-28Kształtowanie społecznie akceptowanych postaw, wartości oraz osobowości młodych ludzi poprzez film to główny cel autorskiego projektu wychowawców MOS „Kinorefleksja”. Każda projekcja starannie wybranego filmu jest poprzedzona zajęciami wychowawczymi, wprowadzającymi w kluczową tematykę seansu.

mos-29Ponadto Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zaangażował się w program „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, dotyczący rodzin dysfunkcyjnych, biednych. Został wysłany autorski projekt „Żyj zdrowo na sportowo”, promujący zdrowy styl życia oraz zasady fair play.

W zakresie aktywizacji zawodowej, rozwijania umiejętności społecznych i budzenia empatii, dziewczęta z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii zostały Wolontariuszkami w przedszkolu „Koralik” w Giżycku.

„Poznaję dziedzictwo swojego regionu”- projekt historyczny, to kolejna, aktywna i edukacyjna forma spędzania czasu wolnego, połączona z poznawaniem historii okolicznych miejscowości. Projekt zakłada przeprowadzenie siedmiu spotkań- warsztaty historyczne, pracę w terenie, zajęcia praktyczne oraz wycieczkę szlakiem wybranych zabytków powiatu giżyckiego.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku
ul. Smętka 5
11 – 500 Giżycko
tel. 535 390 014