Informacje z serwisu RPO WiM

uwagaZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w następujących działaniach oraz podziałaniach. Szczegółowe informacje w linkach poniżej:

Poddziałania 2.4.1- Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ )  

Działanie 9.2 – Infrastruktura socjalna 

Poddziałanie 11.1.3 – Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk

Komunikat !

Na stronie serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego zamieszczone zostały dwa komunikaty dotyczące :

Poddziałania 1.4.1 – Promocja gospodarcza regionu

Poodziałania 4.4.2 – Mobilny MOF (ZIT Olsztyna)