Informacje z serwisu RPO WiM

uwagaZarząd Województwa wydłużył termin naborów wniosków o dofinansowanie w poddziałaniu 1.3.5 Usługi dla MŚP .

Szczegółowe informację dotyczące poddziałania 1.3.5 – kliknij tutaj

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia w ramach: Działania 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – subregion ełcki.
Aby uzyskać informację – kliknij tutaj