Informacje zespołu Starosty Giżyckiego ds. organizacji pracy szkół w czasie protestu nauczycieli

We wszystkich szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Giżycki prowadzona jest akcja protestacyjna pracowników oświaty. W każdej z nich opiekę nad uczniami pełnią dyrektor, wicedyrektor oraz pojedynczy nauczyciele, którzy nie przystąpili do strajku.

 

W miarę możliwości prowadzone są zajęcia dydaktyczne (dla kilkuosobowych grup uczniów), sportowe lub opiekuńcze. W akcji protestacyjnej bierze też udział wielu pracowników administracji i obsługi. Jutro, 9 kwietnia br. (wtorek) zaplanowane jest spotkanie Starosty z dyrektorami w czasie którego omówiona też zostanie możliwość przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych. Na dzień dzisiejszy dyrektorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego planują te egzaminy przeprowadzić.