Informator dla korzystających z Małego Ruchu Granicznego z Obwodem Kaliningradzkim

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi) zakończyło właśnie realizację projektu „Polsko-Rosyjskie Forum Organizacji Pozarządowych”. Głównym celem projektu było wsparcie obywatelskiego i społecznego wymiaru polskiej polityki zagranicznej, a w szczególności rozwoju regionalnej współpracy międzynarodowej z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego, w kontekście wprowadzonych zasad małego ruchu granicznego. Wsparcia finansowego dla realizacji działań udzieliło Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Powiat Giżycki oraz Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych w Giżycku uczestniczyły  konferencji plenarnej w trakcie realizacji projektu.

W ramach projektu wydana została publikacja zawierająca praktyczne informacje dla wjeżdżających do stref przygranicznych Polski i Rosji objętych Małym ruchem granicznym. Materiały wykorzystane w publikacji zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP dla wjeżdżających do Polski i Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR dla wjeżdżających do strefy przygranicznej Rosji w obwodzie kaliningradzkim.

 Dwujęzyczna wersja elektroniczna Informatora. Kliknij i poczytaj.