Informatyczne Serce Regionu otwarte

Na zaproszenie organizatorów w miniony poniedziałek Starosta Giżycki Mirosław Drzażdżewski uczestniczył w uroczystym oddaniu do użytku największej z inwestycji Projektu Techno – Regionalne Centrum Informatyczne, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Starosta Giżycki wchodzi na co dzień w skład Rady Konsultacyjnej Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego ds. informatyzacji.
Czterdzieści milionów złotych kosztowało wyposażenie i wybudowanie Regionalnego Centrum Informatycznego, którego budowa została sfinansowana z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach projektu „Udoskonalenie infrastruktury i wyposażenia laboratoryjnego nauk technicznych i informatycznych”.
Obiekt składający się z 5 budynków będzie siedzibą jednostki ogólnouczelnianej – Regionalnego Centrum Informatycznego, Wydziału Matematyki i Informatyki, Centrum Zarządzania Sieciami Komputerowymi oraz Akademickiego Ośrodka Obliczeniowego. Regionelne Centrum Informatyczne ma służyć nie tylko uczelni ale mieszkańcom regionu. Cały region dysponuje od dziś obiektem, który może stawić czoła wymaganiom technologicznym XXI wieku.
             Uroczystość uhonorowało wielu zacnych gości, a wśród m.in. Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Jacek Protas Marszałek Województwa, Jan Maścianica Wicewojewoda Warmińsko–Mazurski, Piotr Grzymowicz prezydent Olsztyna.

Regionalne Centrum Informacyjne to:

8000 – metrów kwadratowych powierzchni użytkowej
45 900 – metrów sześciennych kubatury budynku
30 mln złotych – wartość robót budowlanych
10 mln złotych – wartość wyposażenia obiektu
5 – liczba brył obiektu o różnej liczbie kondygnacji (1-4)
1200 – tyle osób może kształcić się i szkolić w tym samym czasie w budynku
220 – tyle samochodów może parkować jednocześnie pod RCI
20 – pracowni, laboratoriów informatycznych i fizycznych
290 – komputerów klasy PC
250 – tyle osób pomieści największa aula
11 – sal seminaryjnych
12 – pracowni komputerowych
25 – anten sieci WiFi
Ponad 30 km – kabli sieci strukturalnej (komputerowej)
60 – nowych serwerów
60 TB (terabajtów) na dwóch macierzach dyskowych
80 – metrów kwadratowych powierzchni serwerowni
350 kW – zapotrzebowanie mocy elektrycznej