Inspirujący trening z trenerem Kempo

13 maja br. wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Giżycku wzięli udział w zajęciach ogólnorozwojowych z Panem Patrykiem Wardaszko – wysokiej rangi trenerem z Klubu Sportowego Kempo Full Contact w Giżycku. Calem zajęć było rozwijanie pasji i zainteresowań, a także integracja wychowanków. Wychowankowie MOS dziękują za poświęcony czas, inspirujący trening oraz motywację do uprawiania sportu.

Źródło: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Giżycku