Instytut Medyczno – Społeczny w Giżycku ?

herb_powiat_gizyckiZ inicjatywy Powiatu Giżyckiego kontynuowane są rozmowy z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, w sprawie skonkretyzowania wspólnych działań edukacyjnych na terenie powiatu giżyckiego. Intencją współpracy Powiatu z PWSZ w Suwałkach jest podtrzymanie oraz rozwój idei kształcenia w zawodach medycznych.

Jednym z efektów tych rozmów jest m.in. podjęta kilka dni temu Uchwała Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach w sprawie pozytywnego zaopiniowania utworzenia Instytutu Medyczno – Społecznego w Giżycku jako zamiejscowej jednostki organizacyjnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach.
Ewentualna przyszła jednostka zamiejscowa PWSZ w Suwałkach mieścić się będzie w budynku Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku. Uchwała Senatu w tej sprawie daje szanse na utworzenie nie tylko punktu rekrutacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale pełnoprofilowej zamiejscowej jednostki edukacyjnej PWSZ w Suwałkach, kształcącej przyszłe kadry medyczne na poziomie wyższym.
Deklaracje wsparcia działań Powiatu Giżyckiego złożył również Samorząd Miasta Giżycko.

Wacław Strażewicz
Starosta Giżycki