Integracja przez zabawę i naukę

W czwartek, 24 października br., podopieczni Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób O Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „SZANSA” – uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku wraz z grupą opiekunów i wolontariuszy (młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum nr 2) uczestniczyli w integracyjnym wyjeździe do Warszawy. Uczestnicy wycieczki obejrzeli adaptację sztuki Jarosława Iwaszkiewicza pt. „Pod akacjami”. Po spektaklu spotkali się z aktorami Teatru „Rampa”. Młodzież miała możliwość wypowiedzieć się na temat gry aktorskiej, podzielić się swoimi emocjami i odczuciami. Następnym punktem programu były lekcje muzealne w Muzeum Narodowym. W zależności od zainteresowań młodzież brała udział w jednej z trzech zaproponowanych lekcji. Podczas wyjazdu uczestnicy nawiązywali nowe znajomości, rozmawiali o swoich zainteresowaniach i pasjach, dzielili się planami na przyszłość. Przedsięwzięcie było zrealizowane w ramach programu „Rozwój kompetencji społecznych i zawodowych oraz doskonalenie możliwości psychofizycznych osób z chorobą psychiczną i upośledzeniem umysłowym z powiatu giżyckiego” współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

 

Młodzież z aktorami Teatru „Rampa”

Niesamowita lekcja historii

 

Fot. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Giżycku