* Integracyjny Bal Karnawałowy

 

 

Integracyjny Bal Karnawałowy organizowany jest przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy

Termin: 21.02.2014 r.; godz.: 9:00 – 11:00 w sali gimnastycznej ZSKŚiA przy ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 23

Partnerem balu jest Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Giżycku