Internet w każdym domu staje się rzeczywistością

int szerObecnie dostęp do szybkiego Internetu w województwie mają głównie mieszkańcy większych miast. Na pozostałych terenach, głównie wiejskich, jest on ograniczony z przyczyn technicznych i finansowych. W efekcie ponad połowa mieszkańców nie ma szansy skorzystania z możliwości, jakie daje Internet. Dzięki realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” zmieni się to radykalnie.

 

Pod koniec 2015 r. praktycznie każdy dom i szkoła, a także i urząd oraz firma w województwie uzyska możliwość podłączenia do szerokopasmowego Internetu.
Szerokopasmowy dostęp do Internetu to usługa polegająca na łączeniu z siecią za pomocą szybkiego łącza o dużej przepustowości. Dzięki temu możliwe jest nie tylko przeglądanie stron internetowych i sprawdzanie poczty elektronicznej, ale wygodne korzystanie z szeregu dodatkowych usług: telefonii internetowej, telewizji cyfrowej, e-administracji i e-edukacji. Dla firm szybki Internet oznacza możliwość prowadzenia i rozwoju biznesu, a co za tym idzie tworzenia nowych miejsc pracy.

Każdy, kto chciałby mieć szybki Internet w swoim domu może zarejestrować się na stronie chceinternet.pl

Powstała w ramach projektu sieć będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dzięki czemu wytworzy się pomiędzy nimi konkurencja, która – zgodnie z nieubłaganymi prawami rynku – powinna wpłynąć na obniżenie cen oferowanych usług dostępu do Internetu. Będzie więc taniej i zdecydowanie lepiej.
Już niedługo, dzięki powszechnemu dostępowi do szerokopasmowego Internetu będą mogli za jego pomocą na przykład skontaktować się ze swoim lekarzem, umówić się na wizytę w przychodni, zasięgnąć informacji w ZUS-ie, czy załatwić swoje sprawy w urzędzie.

Całkowita wartość trwającej od kilku lat inwestycji wynosi prawie 1,5 mld złotych, z czego 85% współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W województwie warmińsko-mazurskim budowane jest ponad 1/5 całej sieci, obejmującej ponad 2200 km światłowodów. Zakończenie budowy sieci planowane jest we wrześniu 2015 r.

Po szerokich konsultacjach społecznych z władzami gmin i powiatów województwa został przygotowany „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. Zakłada on współpracę pomiędzy władzami województwa oraz poszczególnymi gminami i powiatami. Chodzi o jednolite obniżenie finansowo-ekonomicznych barier inwestycyjnych utrudniających przedsiębiorcom budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, związanych z bardzo wysokimi opłatami za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasach drogowych dróg publicznych – gminnych, powiatowych i wojewódzkich, oraz z podatkiem od nieruchomości tworzących infrastrukturę telekomunikacyjną. 23 lipca 2014 r. przedstawiciele samorządów podpisali list intencyjny zakładający przyjęcie i realizację planu po podjęciu stosownych decyzji przez Rady Gmin i Powiatów oraz Sejmik Województwa.

siec szerokopasmowa