Środki Programu Interreg Litwa-Polska na walkę z pandemią koronawirusa

Uprzejmie informujemy, że Wspólny Komitet Monitorujący Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 podjął decyzję o przeprowadzeniu V naboru wniosków w Programie. Nabór wniosków rozpocznie się 4 maja i potrwa do 30 września 2020 r. i będzie otwarty na wszystkie cztery osie priorytetowe Programu.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną planuje się wykorzystanie uproszczonych procedur dotyczących składania wniosków, minimalizujących obciążenie beneficjentów pracą administracyjną
(w szczególności – możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej, jak również korzystanie z uproszczonego formularza wniosku). Ponadto ocena wniosków projektowych będzie dokonywana w ciągu 30 dni roboczych od złożenia aplikacji, a decyzje w sprawie wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie będą na bieżąco podejmowane przez Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) przy zastosowaniu procedury pisemnej.

Warto zaznaczyć, że decyzją WKM tzw. „ocena strategicznego oddziaływania” projektu zostanie włączona do oceny jakości, a jej kryteria zostaną dostosowane w ten sposób, aby dać pierwszeństwo projektom niwelującym skutki pandemii COVID-19, w tym skutków ekonomicznych i społecznych. Co więcej w przypadku takich aplikacji okres kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją działań projektowych będzie rozpoczynał się od 1 lutego 2020 r. Zatem koszty związane z zagrożeniem epidemiologicznym, poniesione przed ogłoszeniem naboru wniosków będą mogły zostać uwzględnione w aplikacji projektowej, jeżeli nie wystąpiły przed 1 lutego br.

Orientacyjna kwota do dyspozycji w nadchodzącym naborze to 11,4 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oficjalny komunikat w sprawie decyzji o przeprowadzeniu naboru zostanie w najbliższych dniach umieszczony na stronie Programu www.lietuva-polska.eu. Szczegółowe informacje na temat konkursu w tym kosztów, terminów etc. zostaną również przedstawione w podręczniku dla wnioskodawców V naboru, którego opracowaniem zajmuje się obecnie Wspólny Sekretariat Techniczny Programu w Wilnie. Po jego zatwierdzeniu będzie dostępny na ww. stronie.

Szczegółowe informacje o Programie:

www.lietuva-polska.eu

www.ewt.warmia.mazury.pl zakładka Litwa-Polska

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z nadchodzącym V naborem zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu w Olsztynie. Z uwagi na zdalny tryb pracy pracowników RPK w okresie zagrożenia epidemiologicznego preferowany jest kontakt mailowy:

g.gieda@warmia.mazury.pl ; k.ostrowski@warmia.mazury.pl