Inwestycje drogowe w Powiecie Giżyckim

W ciągu ostatnich dwóch lat doszło do znacznej poprawy jakości dróg powiatowych. Łączna wartość wszystkich projektów to aż 59 mln zł.
– Zadania inwestycyjne 41,5 mln zł, w tym poprawa bezpieczeństwa na 13 przejściach dla pieszych 2,5 mln zł
– Remonty 16,5 mln zł
– Dokumentacje projektowe 1 mln zł
– Długość nowych nawierzchni 49,7 km, cała sieć dróg powiatowych to 340 km.
Wykonanie tych wszystkich inwestycji byłoby niemożliwe bez zaangażowania całego zespołu Zarządu Dróg Powiatowych, wsparcia samorządów gminnych, środków krajowych oraz europejskich.
Szczegóły – https://zdpgizycko.pl/informacja-o-zrealizowanych…
Na zdjęciach jest tylko mała cześć tego co udało się zrobić.

zdjęcia inwestycji drogowych zdjęcia inwestycji drogowych zdjęcia inwestycji drogowych zdjęcia inwestycji drogowych zdjęcia inwestycji drogowych zdjęcia inwestycji drogowych zdjęcia inwestycji drogowych zdjęcia inwestycji drogowych