IV Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej w Giżycku rozstrzygnięty

DSCF7152 - Kopia17 kwietnia 2015 r. w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbył się już po raz kolejny Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. Wzięło w nim udział 18 uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu giżyckiego. Organizatorem Konkursu było Starostwo Powiatowe w Giżycku i Powiatowy Rzecznik Konsumentów Katarzyna Tota – Leszczyńska.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adam Jasser oraz Starosta Giżycki Wacław Strażewicz. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Celem konkursu było propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu, która przyda im się niewątpliwie w życiu codziennym.
Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań, które obejmowały konkretne problemy, z jakimi spotykają się na co dzień wszyscy konsumenci. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi gwarantowała dobra znajomość ustaw regulujących problematykę konsumencką: ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego, usługach turystycznych, czy też o kredycie konsumenckim. Bardzo dobrze przygotowana do konkursu młodzież prezentowała wysoki i wyrównany poziom.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa w składzie: Katarzyna Tota – Leszczyńska – Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku (Przewodnicząca), Inspektor  z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – Marzena Potomska  oraz Referent z Wydziału Spraw Obywatelskich – Piotr Dusyn.
Pierwsze miejsce w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy Konsumenckiej zajął Aleksander Szefler z ZSEiI, drugie Magda Komosa z ZSKŚiA, a trzecie Natalia Ciupa z ZSEiI. Najlepsza trójka otrzymała dyplomy oraz ufundowane przez Starostę Giżyckiego cenne nagrody rzeczowe. Z upominkami zakończyli swój udział w konkursie także pozostali jego uczestnicy.
Wszystkim laureatom Konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Giżycku
Katarzyna Tota – Leszczyńska

Wyniki konkursu:
Uczestnicy konkursu mogli maksymalnie uzyskać 36 punktów.

1.    Aleksander Szefler – ZSEiI                    30 pkt.
2.    Magda Komosa – ZSKŚiA                    27 pkt.
3.    Natalia Ciupa – ZSEiI                           26 pkt.

4.    Elżbieta Kupniewska  –  ZSEiI               25 pkt.
5.    Monika Kucharewicz  – ZSKŚiA            24 pkt.
6.    Paulina Burzyńska –  II LO                   23 pkt.
7.    Weronika Rogisz  –  II LO                    23 pkt.
8.    Irena Kostrzębska  –  ZSKŚiA               22 pkt.
9.    Anna Nieszała –   ZSKŚiA                     22 pkt.
10.    Paulina Ferenc –  II LO                       21 pkt.
11.    Milena Rakowska  – ZSKŚiA                21 pkt.
12.    Paweł Piątek – ZSZ                             20 pkt.
13.    Kamil Świderski –  ZSZ                        19 pkt.
14.    Krystyna Dziemianczyk – ZSZ              18 pkt.
15.    Monika Jabłońska   – ZSZ                   17 pkt.
16.    Gabriela Jastrzębska  – ZSZ                 17 pkt.
17.    Magdalena Borowiec – II LO               15 pkt.
18.    Aleksandra Górna –  II LO                   13 pkt.