IV Przegląd Piosenki Patriotycznej w SOSW w Giżycku

Listopad jest miesiącem, który przypomina nam o ważnych wydarzeniach historycznych. Dzięki temu, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku odbył się IV Przegląd Piosenki Patriotycznej, w którym wzięły udział: przedszkole, klasy I, II, III oraz zespół F, zespół D, zespół E. Celem tego wydarzenia było pielęgnowanie postaw patriotycznych, uwrażliwianie i budzenie szacunku do symboli narodowych, popularyzowanie piękna i wartości narodowej kultury, popularyzacja utworów patriotycznych, zachęcanie do kształtowania poczucia więzi z własnym narodem, z jego historią i tradycją, utrwalanie poczucia dumy narodowej, promowanie młodych talentów.

film z wydarzenia można zobaczyć tutaj: https://youtu.be/P26PA_oDUFA

informacja: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku