IV Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”

 

 

IV Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” odbędą się na terenie Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91.

W programie tegorocznej edycji przewiduje się prezentację:
 – roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych,
 – maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej,
 – zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów,
 – instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii,  
 – nawozów i środków ochrony roślin,
 – rękodzielnictwa oraz żywności tradycyjnej i regionalnej,
 – walorów turystyczno-krajoznawczych – w tym gospodarstw agroturystycznych,
 – instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa,
 – szkół rolniczych,
 – Lokalnych Grup Działania.

Podczas Targów odbędą się występy artystyczne oraz liczne quizy i konkursy. Dla wystawców zorganizowany zostanie konkurs „Hit Targów” oraz „Najładniejsze stoisko” .
Impreza będzie miała szeroką reklamę w mediach lokalnych, które objęły patronat nad Targami.