IV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny „Obrazy słowem malowane”

W dniu 25.10.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgorzewie odbył się IV Wojewódzki Konkurs Humanistyczny „Obrazy słowem malowane”. W tym roku konkurs przebiegał pod hasłem: „Obrazy i portrety sławnych Polaków”.

Do konkursu zgłosił się Zespół Placówek Edukacyjnych z Gołdapi, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Giżycka oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z Węgorzewa. Uczniowie mieli za zadanie opisać obraz lub portret z uwzględnieniem słownictwa charakterystycznego dla opisu, podzielić się swoimi osobistymi wrażeniami, a także zwrócić uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. Na wykonanie tego zadania każdy uczestnik miał 60 minut. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie: pani Anna Czapska (przewodnicząca), pani Anna Jaremus-Furtan i pani Małgorzata Piskorz. Uczniów naszej szkoły przygotowywała Pani Elżbieta Kobielska.

Wyniki Konkursu:

Kategoria I – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum:
I miejsce – Patrycja Pędzich (Giżycko), Dominika Ołów
II miejsce – Paweł Werkowski
III miejsce – Angelika Sieraniewicz

Kategoria II – Szkoła Branżowa I stopnia i ZSZ:
I miejsce – Marzena Baranowska (Giżycko)
II miejsce – Joanna Charaman
III miejsce – Aleksandra Kaczmarska

Wyróżnienia otrzymali: Magdalena Bielińska (Giżycko), Łukasz Pietrewicz oraz Kamil Kasperowicz (Giżycko).

Podczas pracy komisji konkursowej uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Jednostki Wojskowej. Uczniowie obejrzeli film przedstawiający zadania żołnierzy z 11 Mazurskiego Pułku Artylerii, a także zwiedzili Salę Tradycji znajdującą się na terenie Jednostki.

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku