IV Wojewódzki Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych – „Fabryka Dźwięków”

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa” oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Giżycku zapraszają do udziału w IV Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Muzycznych.
fabryka dźwięków plakat