IX Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych 2024

Na Pływalni Krytej MOSiR w Giżycku trwa Regionalny Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych organizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku , Stowarzyszenie „Szansa” , Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne – Polska, Klub przy SOSW w Giżycku oraz Pływalnia Kryta MOSiR w Giżycku.
Celem Olimpiad Specjalnych jest wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez zapewnienie im udziału w treningach i współzawodnictwie sportowym. Równie ważnym celem jest zwiększenie świadomości społecznej poprzez szerzenie wiedzy na temat możliwości osób z tą formą niepełnosprawności.
Olimpiady Specjalne zostały stworzone w przekonaniu, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, potrafią przy odpowiedniej zachęcie i instrukcji trenować, cieszyć się i czerpać korzyści z uczestnictwa w sportach indywidualnych i zespołowych dostosowanych, jeśli to niezbędne, do ich potrzeb i możliwości.