IX Zawody Strzeleckie Samorządów o Puchar Starosty Giżyckiego

0065 listopada 2016 r. na strzelnicy sportowej w Rynie odbyły się zorganizowane przez Sekcję Strzelecką „SOKÓŁ” Stowarzyszenia Sportowego i Rekreacyjnego w Rynie IX Zawody Strzeleckie Samorządów o Puchar Starosty Giżyckiego. W zawodach wzięło udział 9 drużyn. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Starosta Giżycki Wacław Strażewicz.

W ramach zawodów rozegrano 3 konkurencje drużynowe:

1. strzelanie precyzyjne z karabinka kbks do tarczy na odległość 50 m,

2. strzelanie z pozycji leżącej z karabinka kbks na odległość 50 m. do klapek metalowych,

3. strzelanie precyzyjne z karabinu centralnego zapłonu.

Tegoroczne zawody wygrali strzelcy z Gminy Ryn (Andrzej Żmijewski, Aldona Lemieszek, Marcin Stackiewicz), 2. miejsce zajęli reprezentanci drużyny „Sąsiedzi” (Piotr Dziokan, Bolesław Bagiński, Bruno Niezbecki) a na 3. miejscu uplasowali się przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Giżycku (Grzegorz Moszczyński, Piotr Łukaszewicz, Tomasz Siwak).

Indywidualnym zwycięzcą został reprezentujący drużynę „Sąsiedzi” Bruno Niezbecki.

W dodatkowej konkurencji – „Sokole oko” – zwyciężył Piotr Żukowski, reprezentujący Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Fot. Klub Strzelecki Garda Ostróda