JA – obywatel Unii Europejskiej

unia_flaga_stockvaultDepartament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wraz z Instytutem Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie realizują konkurs o tematyce europejskiej „JA-obywatel Unii Europejskiej”.

Celem niniejszego konkursu jest pogłębianie wiedzy o Unii Europejskiej, przysposobienie do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz politycznym Unii Europejskiej oraz kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego w integrującej się Europie.

Konkurs adresowany jest do 3-osobowych zespołów uczniowskich klas I-II szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko – mazurskiego. Przedmiotem konkursu jest nakręcenie krótkiego 60-sekundowego filmu telefonem komórkowym / tabletem, którego temat musi być zgodny z celem konkursu. Film wraz z formularzami zgłoszeniowymi należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 15 kwietnia 2015 r. w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Departament Współpracy Międzynarodowej, 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1, p. 138 z dopiskiem „Konkurs – Unia Europejska”.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu znajduje się na stronie WWW

Osobą kontaktową w przedmiotowej sprawie jest Ewa Kowalik, tel. 87 621 65 32; e-mail: e.kowalik@warmia.mazury.pl