Jak bezpiecznie zachowywać się na przejściach – akcja informacyjna

Powiat Giżycki wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku, Miastem Giżycko, Gminą Wydminy oraz Komendą Powiatową Policji w Giżycku serdecznie zaprasza wszystkich uczestników ruchu drogowego do wzięcia udziału w akcji informacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości w zakresie prawidłowych zachowań na przejściu dla pieszych oraz poruszania się po zmroku. Akcja informacyjna będzie prowadzona w Giżycku oraz Wydminach.

Giżycko:

Miejsce akcji informacyjnej: plac Grunwaldzki w Giżycku
Termin: 21.12.2022 r. od godziny 10:00 do godziny 11:00

Wydminy:

Miejsce akcji informacyjnej: ul. Grunwaldzka w Wydminach – przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Termin: 22.12.2022 r. od godziny 10:00 do godziny 11:00

Dla uczestników obu spotkań przewidziane materiały promocyjne w postaci odblasków.

Akcja informacyjna prowadzona w ramach zadań pn.:
„Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na placu Grunwaldzkim i ulicy Warszawskiej w Giżycku” oraz „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicy Grunwaldzkiej w Wydminach”.

Zadanie dofinansowane z Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024.

plakat akcji informacyjnej plakat akcji informacyjnej