„Jak można uczyć o II wojnie światowej?” – warsztaty IPN w Giżycku

30 maja 2023 r. w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu odbyły się warsztaty dydaktyczne pt. „Jak można uczyć o II wojnie światowej?” dla nauczycieli historii i języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

Warsztaty zostały przeprowadzone przez pracowników Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie wokół dwóch wydawnictw: edukacyjnej gry historycznej „Polskie Państwo Podziemne” i materiałów edukacyjnych „Mój rówieśnik. Losy obywateli polskich w latach II wojny światowej”. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności pod okiem autorów obu wydawnictw – Macieja Frycza i Jakuba Wojewody, a także przedyskutować ich przydatność jako narzędzi edukacji historycznej i popularyzacji treści historycznych.

Uczestniczący w warsztatach nauczyciele otrzymali materiały szkoleniowe do wykorzystania w dalszej pracy dydaktycznej oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Organizatorem warsztatów było: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie oraz Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu.

Koordynator warsztatów
mgr Andrzej Arian

 

Źródło informacji: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku