Jak osoba niesamodzielna może skorzystać z transportu do punktu szczepień w gminie

Informujemy, że w każdej z gmin powiatu giżyckiego od dnia 15 stycznia 2021 r. uruchomione zostały infolinie gminne zajmujące się uzgadnianiem dowozów do punktów szczepień osób niesamodzielnych, uprawnionych do tego typu wsparcia. Infolinie czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień

  1. osoby niepełnosprawne, tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  2. osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich;
  3. osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień, w przypadku miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

W jaki sposób następuje uzgodnienie pomocy w transporcie?

Pacjent w trakcie procedury rejestracji za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji otrzymuje informację, że jeżeli spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie może zgłosić potrzebę organizacji dla niego transportu dzwoniąc na wskazany numer telefonu infolinii obsługiwanej przez właściwą terytorialnie JST; pod którym to numerem będzie mógł zamówić transport na szczepienie.

Nr infolinii:

Gmina Miejska Giżycko: 602320932

Gmina Giżycko: 87 429 99 61

Gmina Wydminy: 728 887 110

Gmina Miłki: 87 555 90 58

Miasto i Gmina Ryn: 87 429 39 60

Gminy Kruklanki: 570 580 668; 87 428 18 29