Jasełka w Domu dla Dzieci Jaś Małgosia Wojtek

10 stycznia 2019 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego – Domu dla Dzieci Jaś Małgosia Wojtek odbyły się Jasełka, w których wziął udział Starosta Mirosław Dariusz Drzażdżewski, Wicestarosta Mateusz Sieroński oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku Zbigniew Piestrzyński.

Źródło informacji: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego – Dom dla Dzieci Jaś Małgosia Wojtek w Giżycku