Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy. Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.. Szczegóły poniżej...

Jednostki pomocy społecznej prowadzone bezpośrednio przez Powiat GiżyckiPowiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
Realizuje i koordynuje zadania opieki społecznej w Powiecie Giżyckim.
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel./fax (87) 429 10 89
Strona www: www.pcpr-gizycko.lo.pl

—————————————————————————————————————————-

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
telefon: 87 428 25 73
Strona www: www.dps-gizycko.pl

—————————————————————————————————————————-

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
telefon: 87 428 12 57
Strona www: www.dps-gizycko.pl/SDS.html

—————————————————————————————————————————-

Zakład Aktywności Zawodowej
Al. 1-go Maja 30, 11-500 Giżycko
telefon: 87 429 36 65   faks: 87 429 36 64
Strona www: www.zaz.mazury.info.pl

—————————————————————————————————————————-

Placówka Rodzinna w Zelkach
Zelki  45, 11-514 Talki
telefon: 604 243 666
Adres e-mail: trzyswierki@interia.pl

—————————————————————————————————————————-

Jednostki Pomocy Społecznej prowadzone przez Organizacje Pozarządowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie RYSIPON
ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn
telefon: 87 421 80 86
strona www: http://www.rysipon.free.ngo.pl/_/strona/SDS.htm

—————————————————————————————————————————-
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rynie RYSIPON
ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn
telefon: 87 421 80 86
strona www: http://www.rysipon.free.ngo.pl/_/strona/WTZ.htm
—————————————————————————————————————————-
Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedliskach PSOUU
Siedliska 46, 11-510 Wydminy
telefon: 87 420 91 10
e-mail: wtzgizycko@adres.pl

—————————————————————————————————————————-

Dom Pomocy Społecznej w Wydminach dla osób w podeszłym wieku
ul. Źródlana 2, 11-510 Wydminy
telefon: 87 420 91 63 lub 87 421 00 61
e-mail: dps.wydminy@neostrada.pl

—————————————————————————————————————————-

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie