Wykaz jednostek pomocy społecznej w powiecie

Jednostki pomocy społecznej prowadzone bezpośrednio przez Powiat GiżyckiPowiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
Realizuje i koordynuje zadania opieki społecznej w Powiecie Giżyckim.
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel./fax (87) 429 10 89
Strona www: www.pcpr-gizycko.lo.pl

—————————————————————————————————————————-

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
telefon: 87 428 25 73
Strona www: www.dps-gizycko.pl

—————————————————————————————————————————-

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
telefon: 87 428 12 57
Strona www: www.dps-gizycko.pl/SDS.html

—————————————————————————————————————————-

Zakład Aktywności Zawodowej
Al. 1-go Maja 30, 11-500 Giżycko
telefon: 87 429 36 65   faks: 87 429 36 64
Strona www: www.zaz.mazury.info.pl

—————————————————————————————————————————-

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Giżycku Dom dla dzieci Jaś Małgosia Wojtek
ul. Staszica 13/2 11-500 Giżycko
tel./fax 87 441 16 01
strona www: http://jasmalgosiawojtek.pl/
mail: biuro@jasmalgosiawojtek.pl

—————————————————————————————————————————-

Jednostki Pomocy Społecznej prowadzone przez Organizacje Pozarządowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie RYSIPON
ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn
telefon: 87 421 80 86

—————————————————————————————————————————-
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rynie RYSIPON
ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn
telefon: 87 421 80 86
—————————————————————————————————————————-
Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedliskach PSOUU
Siedliska 46, 11-510 Wydminy
telefon: 87 420 91 10

—————————————————————————————————————————-

Dom Pomocy Społecznej w Wydminach dla osób w podeszłym wieku
ul. Źródlana 2, 11-510 Wydminy
telefon: 87 420 91 63 lub 87 421 00 61
e-mail: dps.wydminy@neostrada.pl

—————————————————————————————————————————-