W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

Jednostki pomocy społecznej prowadzone bezpośrednio przez Powiat GiżyckiPowiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie
Realizuje i koordynuje zadania opieki społecznej w Powiecie Giżyckim.
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel./fax (87) 429 10 89
Strona www: www.pcpr-gizycko.lo.pl

—————————————————————————————————————————-

Dom Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
telefon: 87 428 25 73
Strona www: www.dps-gizycko.pl

—————————————————————————————————————————-

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
telefon: 87 428 12 57
Strona www: www.dps-gizycko.pl/SDS.html

—————————————————————————————————————————-

Zakład Aktywności Zawodowej
Al. 1-go Maja 30, 11-500 Giżycko
telefon: 87 429 36 65   faks: 87 429 36 64
Strona www: www.zaz.mazury.info.pl

—————————————————————————————————————————-

Placówka Rodzinna w Zelkach
Zelki  45, 11-514 Talki
telefon: 604 243 666
Adres e-mail: trzyswierki@interia.pl

—————————————————————————————————————————-

Jednostki Pomocy Społecznej prowadzone przez Organizacje Pozarządowe

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie RYSIPON
ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn
telefon: 87 421 80 86
strona www: http://www.rysipon.free.ngo.pl/_/strona/SDS.htm

—————————————————————————————————————————-
Warsztat Terapii Zajęciowej w Rynie RYSIPON
ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn
telefon: 87 421 80 86
strona www: http://www.rysipon.free.ngo.pl/_/strona/WTZ.htm
—————————————————————————————————————————-
Warsztat Terapii Zajęciowej w Siedliskach PSOUU
Siedliska 46, 11-510 Wydminy
telefon: 87 420 91 10
e-mail: wtzgizycko@adres.pl

—————————————————————————————————————————-

Dom Pomocy Społecznej w Wydminach dla osób w podeszłym wieku
ul. Źródlana 2, 11-510 Wydminy
telefon: 87 420 91 63 lub 87 421 00 61
e-mail: dps.wydminy@neostrada.pl

—————————————————————————————————————————-

Możliwość komentowania jest wyłączona.

SAMORZĄDY PARTNERSKIE POWIATU GIŻYCKIEGO

strona główna | BIP | kontakt | logowanie