Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Giżycku

Giżycko
ul. Smętka 5

tel.428-49-20

e-mail: poao@wp.pl